EN | FA | RU

سقف کاذب خطی Lineair

سقف کاذب خطی در جنس های آلومینیوم و فولادی وجود دارد و همانند دیگر پنل ها، نصب . استفاده از آن ساده است. سقف کاذب خطی انتخابی مناسب برای دفاتر، مدرسه ها و بیمارستان ها است.

سقف کاذب خطی Lineair AN-J

ویژگی سقف های لینیر AN-J
• مواد سازنده: آلومینیوم
• ضخامت: 0.45 میلی متر
• طول: 1000 تا 7000 میلی متر
• ارتفاع: 40، 60، 80، 100 میلی متر
• فاصله: 30، 50، 100، 150 میلی متر
• رنگ: رنگ های RAL9003, RAL9006 and RAL9016 موجود است.
تولید در رنگ های دیگر بنا به درخواست خریدار امکان پذیر است.
امکان استفاده از رنگ ضد باکتری به خصوص در مناطق بهداشتی وجود دارد.
امکان تولید پنل های چوبی بنا به درخواست خریدار وجود دارد.
• پانچ: بدون پانچ
• حریق: مقاوم در برابر آتش نوع A2-s1,d0
• استانداردهای فنی: این پنل ها به طور کامل با سیستم clip in و با سیستم تعلیق استاندارد تشکیل شده است و مطابق با آخرین استانداردهای آمریکا و اروپا و همچنین دارای ایزو 9001 است.

سقف کاذب خطیسقف کاذب خطی Lineair LC

ویژگی سقف های لینیر LC
• مواد سازنده: آلومینیوم
• ضخامت: 0.45 میلی متر
• طول: 1000 تا 7000 میلی متر
• ارتفاع: 50 میلی متر
• عرض: 50 میلی متر
• رنگ: رنگ های RAL9006, RAL9010 and RAL9016 موجود است.
تولید در رنگ های دیگر بنا به درخواست خریدار امکان پذیر است.
امکان استفاده از رنگ ضد باکتری به خصوص در مناطق بهداشتی وجود دارد.
امکان تولید پنل های چوبی بنا به درخواست خریدار وجود دارد.
• پانچ: 2 Ø و 3 Ø میلی متر
• طرح: نمد آکوستیک
• حریق: مقاوم در برابر آتش نوع A2-s1,d0
• استانداردهای فنی: پنل ها مطابق با EN 13501-1 هستند.

سقف کاذب خطی

سقف کاذب خطی Lineair LD

ویژگی سقف های لینیر LD
• مواد سازنده: آلومینیوم
• ضخامت: 0.45 تا 0.50 میلی متر
• طول: 1000 تا 7000 میلی متر
• ارتفاع: 35 میلی متر
• عرض: 30 میلی متر
• رنگ: رنگ های RAL9006, RAL9010 and RAL9016 موجود است.
تولید در رنگ های دیگر بنا به درخواست خریدار امکان پذیر است.
امکان استفاده از رنگ ضد باکتری به خصوص در مناطق بهداشتی وجود دارد.
امکان تولید پنل های چوبی بنا به درخواست خریدار وجود دارد.
• پانچ: 1.1 Ø، 2 Ø و 3 Ø میلی متر
• طرح: نمد آکوستیک
• حریق: مقاوم در برابر آتش نوع A2-s1,d0
• استانداردهای فنی: پنل ها مطابق با EN 13501-1 هستند.

سقف کاذب خطی

سقف کاذب خطی Lineair LU

ویژگی سقف های لینیر LU
• مواد سازنده: آلومینیوم
• ضخامت: 0.5 تا 0.7 میلی متر
• طول: 1000 تا 7000 میلی متر
• ارتفاع: 13، 25، 30، 35 ، 39، 40 میلی متر
• فاصله: 30، 35، 40، 50، 60، 70، 80، 100، 150 میلی متر
• رنگ: رنگ های RAL9006, RAL9010 and RAL9016 موجود است.
تولید در رنگ های دیگر بنا به درخواست خریدار امکان پذیر است.
امکان استفاده از رنگ ضد باکتری به خصوص در مناطق بهداشتی وجود دارد.
امکان تولید پنل های چوبی بنا به درخواست خریدار وجود دارد.
• پانچ: 2 Ø و 3 Ø میلی متر
• طرح: نمد آکوستیک
• حریق: مقاوم در برابر آتش نوع A2-s1,d0
• استانداردهای فنی: پنل ها مطابق با EN 13501-1 هستند.

سقف کاذب خطی